Privacyverklaring

Voor Evangeliegemeente De Deur Schiedam is privacy en het veilig omgaan met persoonlijke gegevens van groot belang. De kerk is er voor iedereen.

Wij zijn volledig transparant over welke persoonlijke gegevens we van U gebruiken. We delen uw persoonlijke gegevens nooit met derde partijen. U heeft het recht om in te zien hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen we U graag naar onze privacy verklaring. Onze privacy verklaring is voor iedereen ter inzage beschikbaar.

Foto’s, video’s en geluidsopnamen die tijdens activiteiten worden gemaakt plaatsen wij niet op Social Media. Ze kunnen wel gebruikt worden voor onze eigen website of getoond worden tijdens onze kerk activiteiten.

Vragen over de privacy wetgeving en inzage in onze privacy verklaring kunt u richten aan:
dhr J. Veenstra (voorganger)
info@dedeurschiedam.nl

 

Privacy verklaring, de deur, schiedam, evangeliegemeente