ANBI

Evangelie Gemeente De Deur Schiedam, RSIN 8188.03.642

Evangelie Gemeente De Deur te Schiedam is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Schiedam volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:
– de contactgegevens
– het beleidsplan
– de financiële verantwoording

Downloads:

Contactgegevens

Financieel verslag 2019

Publicatieverslag 2020

Standaardformulier publicatieplicht 2020

Publicatieverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht 2021

Publicatieverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht 2022