Getuigenissen

Kees getuigenis de deur schiedamMijn Naam is Kees Mak, geboren en getogen te Schiedam. Mijn ouders waren Nederlands hervormd en waren christelijk uit traditie. Mijn moeder is dat eigenlijk altijd wel geweest en zij heeft zichzelf altijd christelijk genoemd, maar mijn vader kreeg later een hekel aan de kerk. Tot aan mijn 19de jaar ging ik naar de Nederlands hervormde kerk, totdat ik in die houten bankjes in slaap viel, want de dominee heb ik vroeger nooit begrepen.

Toen ik niet meer naar de kerk ging, heeft de kerk zich nooit afgevraagd, waarom ik niet meer kwam. Wel bleven ze regelmatig langs komen voor de kerkbalans en andere collectes. Totdat ik me rond mijn 38ste jaar liet uitschrijven van de Nederlands hervormde kerk, want ik had geen zin meer in die collectes. Toen wilden ze mij erop wijzen, dat ik dooplid was en dat ik in dat kader met de collectes mee moest doen. Ik heb gezegd dat ik er niet om gevraagd had om gedoopt te worden. Rond mijn 28ste jaar kwam de astrologie in mijn leven en dat heb ik bijna 30 jaar bedreven; ik heb horoscopen getrokken voor andere mensen en ik heb daarmee in de toekomst gekeken. De astrologie is gedurende die bijna 30 jaar mijn levensfilosofie geweest en ik bedreef de astrologie op een zogenaamde wetenschappelijke manier.

In december 2008 kreeg ik een folder van de kerstmusical van onze kerk via mijn werk. In februari 2010 kwam ik voor het eerst naar de kerk en in april 2010 nam ik Jezus Christus aan als mijn persoonlijke Redder en sindsdien woont Jezus in mijn hart; mijn zonden zijn nu schoongewassen door Zijn bloed.

Voor mijn bekering was ik één bonk zenuwen, maar sinds mijn bekering ben ik helemaal tot rust gekomen. Voor mijn bekering was ik depressief, geremd en vermoeid, maar sinds mijn bekering ben ik optimistisch, enthousiast, blijmoedig en ik zit vol vuur. Voor mijn bekering was ik onzeker, maar sinds mijn bekering ben ik zelfverzekerd en ben ik niet meer af te remmen.

Wat Jezus in mijn leven gedaan heeft, is een ongelooflijk wonder en wonderen van Jezus zijn absoluut niet te zien in een horoscoop, want Jezus heeft mij een compleet nieuw leven gegeven en mijn gehele leven staat op zijn kop en dat staat absoluut niet in “mijn horoscoop”. Als je in de vicieuze cirkel van de duivel blijft zitten, dan kunnen astrologische voorspellingen wel als waarheid worden ervaren, maar zodra je Jezus Christus als jouw persoonlijke redder aanneemt en Hij doet een Wonder in je leven, dan ga je ook boven de astrologie staan en dan ervaar je de astrologie niet meer in je leven. Ik heb al mijn astrologieboeken weggedaan en ik ben nu bezig om een discipel van Jezus te worden; dat is mijn levensdoel geworden en ik ben nog nooit zo overtuigd van mijn levensdoel geweest, als dat ik nu ben! Echter, ook u (ook jij) kunt Jezus in je hart vragen. Ook uw zonden kunnen worden schoongewassen door het bloed van Jezus Christus en ook u kunt een compleet nieuw leven van Jezus krijgen. Ook uw verandering zal dan niet terug te zien zijn in uw zogenoemde “horoscoop”. Wat is dan nog de waarde van de astrologie?

Ik daag u uit, om Jezus Christus als uw persoonlijke redder aan te nemen en dan zult u ervaren, dat de astrologie absoluut niet op waarheid berust, want de enige echte waarheid is namelijk Jezus Christus.