Kinderwerk

sized_Kinderkerk2De Bijbel zegt: En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. (Marcus 10 vers 13, 14 en 16)

Omdat investeren in het geloof van jongeren een belangrijk onderdeel is van de taak van de gemeente, worden er verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Op zondagochtend om 11.00 uur is er zondagschool voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4.

Voor kinderen van groep 5 t/m groep 8 is er ’s avonds om 18:00 uur Kinderkerk.

 

Martijn en Angelique

 

Klik op onderstaande knop voor meer foto’s van de kinderkerk.