Hoogtepunten voor 2018.

juni
23: Tienerrally in Den Haag.

juli
23: Discipelschapstraining in Zwolle met pastor Henk Brusse en pastor Evert Valk.
30-03 augustus: Kinder- en Tienerkamp.

augustus
9-11: Tentcampagne.
13-17: Internationale BIjbelconferentie in Zwolle met pastor Wayman Mitchell en pastor Mark Aulson.

september
8: Tienerrally in Groningen.

oktober
26-27: Rally in Zwolle.

november
4-6: Opwekkingsdiensten met evangelist Ben Dekker.
10: Tienerrally in Arnhem.
26: Discipelschapstraining in Zwolle met pastor Frans Smits en pastor Martin Klok.

december
14-16: Opwekkingsdiensten met pastor Martin Klok.
24: Kerstnachtdienst met musical.
26: Kerstmaaltijd en herhaling musical Kerstnachtdienst.
31: Oud en nieuw.

Andere activiteiten worden regelmatig op de agenda gezet.